Doktoraty

Wykaz zrealizowanych rozpraw doktorskich

Przewody prac doktorskich

dr inż.Filip Jędrzejek - „Ocena  poziomu radioaktywności sztucznego 137Cs i naturalnych radionuklidów w obszarach chronionych Polski południowej.” 

Praca została wyróżniona przez Radę Dyscypliny Inżynieria Chemiczna AGH, obrona została przeprowadzona w 2021 roku.


dr inż. Grzegorz Szaciłowski - "Oznaczanie radionuklidów naturalnych i sztucznych w osadach dennych wybranych stawów górskich"

dwie recenzje z wyróżnieniem  wpłynęły do RW Energetyki i Paliw i obrona została  przeprowadzona w 2018 roku.


dr Katarzyna Szarłowicz - „Ocena nagromadzenia i rozmieszczenia izotopów 137Cs, 210Po i 210Pb w osadach dennych wybranych akwenów Małopolski”  

obrona w 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca wyróżniona).


dr Marcin Stobiński - „Ocena zagrożenia ekologicznego Tatrzańskiego Parku Narodowego radioaktywnym cezem-137 i wybranymi metalami ciężkimi”

obrona w 2011 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej.
 

Realizacja strony: Filip Jędrzejek